Strategische samenwerking - E-Change

Visie vormen en samen waarmaken

Door de liberalisering is samenwerking in de energiesector niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe partijen doen hun intrede en concurrentie legt de nadruk op wat partijen onderscheidt in plaats van op wat hen verbindt. De energietransitie vraagt om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Dit stelt organisaties voor uitdagingen waarin een goede balans moet worden gevonden tussen samenwerking en concurrentie om hun doelstellingen op korte en langere termijn te realiseren.

E-Change heeft een bewezen trackrecord in het opzetten en leiden van strategische samenwerkingsprojecten. Partijen met uiteenlopende belangen worden begeleid om samen hun gemeenschappelijk belang en ambitie scherp te krijgen en om dit vervolgens in de praktijk te realiseren. Ook E-Change werkt strategisch samen. Met Twynstra Gudde als partner op het gebied van ontwikkeling en toepassing van alliantiemanagement. E-Change zorgt voor optimale aansluiting van de aanpak bij de specifieke kenmerken van de energiemarkt.

Graag gaat E-Change met u na welke samenwerkingspartners u kunnen helpen bij het realiseren van uw plannen en helpt E-change actief mee aan het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties.