Strategisch dialoog - E-Change

Minder weerstand, meer beweging

De partijen in uw omgeving zijn mede bepalend voor het succes van uw organisatie. Dit wordt soms pijnlijk duidelijk als de uitvoering van plannen wordt gedwarsboomd door protesten en juridische procedures, soms zelfs met reputatieschade als gevolg.

E-change biedt u de mogelijkheid om Strategisch Omgevings Management (SOM) in te zetten, gebaseerd op door het MIT ontwikkelde Mutual Gains Approach. Dit in samenwerking met WesselinkVanZijst, die deze bewezen aanpak in Nederland hebben ontwikkeld en toepassen, bij voorbeeld bij grote infrastructurele projecten. E-Change zorgt voor een optimale aansluiting van de SOM-aanpak bij de specifieke kenmerken van de energiemarkt.

Strategisch omgevingsmanagement stelt u in staat om uw visie en plannen te realiseren én de relatie met uw omgeving structureel te versterken.