Public affairs - E-Change

Public affairs met kennis van zaken

Beleidsmakers en politici nemen in de energiemarkt een bijzondere positie in. Hun plannen en besluiten kunnen grote invloed hebben op de positie van marktspelers. Het actief volgen en waar nodig beïnvloeden van deze ontwikkelingen is daarom voor veel organisaties van strategisch belang.

E-Change heeft een uitgebreid persoonlijk netwerk binnen de departementen en de Tweede Kamer, is inhoudelijk goed ingevoerd in de energiesector én spreekt de taal van Den Haag. Met deze combinatie helpen wij u graag bij het effectief voeren van uw Haagse dialoog.