Extern verandermanagement - E-Change

Als organisatie doen wat je zegt

Steeds meer organisaties betrekken hun omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij hun plannen. Om in te spelen op nieuwe of veranderende vragen uit de markt. Of om reputatieschade als gevolg van Social Media communicatie in een vroeg stadium te kunnen pareren. Het aangaan van een omgevingsdialoog is niet vrijblijvend. Het stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Om opgebouwde relaties te onderhouden, gemaakte afspraken ook waar te maken en omgevingsbewustzijn op alle niveaus in de organisatie te borgen.

E-Change helpt u graag om concreet invulling te geven aan het versterken van de externe oriëntatie van uw organisatie. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een strategisch stakeholder onderzoek, waarmee managers en medewerkers inzicht krijgen in het externe profiel van uw organisatie.  Ook helpen we uw organisatie deze inzichten te vertalen naar strategische koersbepaling of reputatiemanagement.

Als het beeld van uw organisatie sterk afwijkt van de verwachtingen van uw omgeving, dan is het van groot belang om adequaat om te gaan met de bijbehorende spanningen. Hiervoor kan E-Change pro-actief issuemanagement binnen uw organisatie opzetten. Betrokken managers en medewerkers werken dan gecoördineerd samen aan het bijstellen van of inspelen op de verwachtingen. Dit voorkomt escalatie en versterkt reputatie.