Stankvrije publiek private samenwerking - E-Change

Stankvrije publiek private samenwerking

Een publiek private samenwerking op gebied van composteren dreigt op een mislukking uit te lopen. De kennis ontbreekt om de relatief nieuwe technologie op grotere schaal onder de knie te krijgen. De installatie loopt grote schade op door verzuring, er zijn ruim 500 stankklachten van omwonenden en de provincie dreigt met handhaving. De relatie tussen de partners (gemeente, exploitant en bouwbedrijf) belandt op een dieptepunt, waarbij niemand nog verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing.

De aanpak van E-Change richt zich binnen het bedrijf op het uitvoeren van een technisch verbeteringstraject en op het herijken van afspraken en zeggenschapsverhoudingen tussen de partners. Met het personeel in de fabriek worden regelmatig ‘verbeterborrels’ gehouden om te leren van ervaringen en die te vertalen naar de bedrijfsprocessen. Tevens wordt een betrokken bedrijfsleider met ‘groene vingers’ aangetrokken. Buiten het bedrijf wordt hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen van omwonenden en de provincie door het organiseren van informatieavonden en gerichte omgevingscommunicatie.

Het eindresultaat is een stankvrij composteerbedrijf met volledig geautomatiseerde procesvoering, betrokken personeel, heldere lijnen en tevreden aandeelhouders en omwonenden.