Spreken met één stem in Europa - E-Change

Spreken met één stem in Europa

De Europese markt voor elektriciteit bleef lange tijd vooral een nationale aangelegenheid. Toen de Nederlandse overheid in 2006 het voortouw nam om hier verandering in te brengen, werden marktspelers niet in het project betrokken, vanuit de aanname dat dit zou uitdraaien op een Poolse landdag.

De aanpak van E-Change richt zich hier op het bouwen van een alliantie tussen nationale brancheorganisaties, met veel aandacht voor het in kaart brengen van belangen en het creëren van vertrouwen. Dit leidt tot het gedeelde inzicht, dat alleen een geïntegreerde markt de voordelen van liberalisering aan de klant kan leveren. Als dit niet lukt, zal de politieke steun voor marktwerking verdwijnen. Dit gemeenschappelijk belang vormt de basis voor oprichting van het Market Parties Platform (MPP);  een organisatie die namens marktspelers met één mond kan spreken en constructief bijdraagt aan het marktintegratieproces. E-Change verzorgt ook het sturen en faciliteren van multinationale samenwerking tussen branchevertegenwoordigers en experts.

Dit resulteerde op 6 juni 2007 in de ondertekening door het MPP van een Memorandum of Understanding met de overheden en andere spelers. De organisatie leverde een actieve, constructieve en waar nodig kritische bijdrage aan het marktkoppelingsproject. Op 22 maart 2011 kon tijdens een feestelijke bijeenkomst in Brussel de  start van de marktkoppeling worden gevierd. De positie van het MPP werd daarin definitief bevestigd door de uitnodiging om als spreker op te treden naast Eurocommissaris Oettinger.