Op de kaart in Den Haag - E-Change

Op de kaart in Den Haag

Een energiebedrijf wordt geconfronteerd met het plotseling vertrek van de public affairs manager die verantwoordelijk is voor de contacten in Den Haag. Dit juist op het moment dat enkele belangrijke investeringsprojecten in de politieke belangstelling staan.

E-Change wordt gevraagd om de functie manager Public Affairs op interim basis te vervullen zodat het bedrijf een nieuwe medewerker kan aantrekken. Het uitgebreide netwerk aan contacten binnen de departementen, de Tweede Kamer en bij stakeholder organisaties en de inhoudelijke kennis van de energiesector stelt E-Change in staat om deze functie naadloos over te nemen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van het management en medewerkers bij de voorbereiding van en het terugkoppelen over de Haagse gesprekken. In de afronding van de opdracht draagt gestructureerde overdracht van kennis en contacten bij aan een snelle introductie van de nieuwe PA-manager.

Resultaat is een versterkt profiel van het bedrijf in de politieke arena en een scherper beeld bij management en medewerkers van de (on)mogelijkheden van Haagse besluitvorming in relatie tot voorgenomen investeringsprojecten.