Industriƫle samenwerking bij recycling - E-Change

Industriële samenwerking bij recycling

Het beleid van de overheid om afvalstoffen te hergebruiken, biedt kansen voor het bedrijfsleven. Een groep bedrijven wil samen slimme recyclingconcepten ontwikkelen. In opdracht van Philips, DSM, Van Gansewinkel, AVR en een groot energiebedrijf is een projectorganisatie opgezet, gericht op het ontwerpen van een recyclingsysteem voor wit- en bruingoed (o.a. koelkasten, wasmachines, televisies en huishoudelijke apparaten).

E-Change richt zich hier op het creëren van ‘ontwikkelruimte’ waarin experts vanuit de verschillende bedrijven hun kennis willen delen en effectief kunnen samenwerken aan het eindresultaat. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de juiste condities voor precompetitieve samenwerking en bescherming van intellectueel eigendom. Om te borgen dat het recyclingconcept in de implementatiefase op voldoende maatschappelijke steun kan rekenen, wordt intensief gecommuniceerd met de beleidsverantwoordelijken bij de Rijksoverheid en met bestuurlijke vertegenwoordigers van belanghebbende (branche-)organisaties.

Het eindresultaat stelt de opdrachtgevers in staat om een leidende positie in te nemen bij de inzameling en verwerking van wit- en bruingoedapparaten tot herbruikbare grondstoffen en materialen. Meer dan 80% van materiaal afkomstig van afgedankte elektrische apparaten wordt inmiddels hergebruikt.