Grip op media aandacht - E-Change

Grip op media aandacht

Een energiebedrijf met een brede portfolio aan activiteiten wordt regelmatig geconfronteerd met media die onjuiste verbanden leggen en voelt zich regelmatig gedwongen om ad-hoc te reageren op acties of media-uitingen van anderen. Hierdoor bestaat de behoefte om meer grip te krijgen op reputatie en beeldvorming.

E-Change voert voor deze opdrachtgever een strategisch stakeholder onderzoek uit om de verwachtingen van stakeholders scherp te krijgen. De uitkomsten worden vertaald naar de corporate story en in nauwe samenwerking met de organisatie praktisch uitgewerkt en geimplementeerd als pro-actief issuemanagement.

Resultaat is dat de externe oriëntatie van management en medewerkers is versterkt, wat hen in staat stelt om meer samenhang in lopende en nieuwe issues aan te brengen en in het verlengde daarvan de omgeving op pro-actieve wijze te benaderen.