CV - E-Change

Curriculum Vitae
 

 • Directeur E-Change Project- en procesmanagement
  Ontwikkelen en leveren van diensten op het gebied van omgevingsmanagement, strategische samenwerking en verandermanagement toegesneden op de complexiteit en de specifieke kenmerken van de energiesector.
 • Directeur Branchevereniging
  Advisering en relatiemanagement van de top van de Nederlandse energiebedrijven. Vertegenwoordiging en beïnvloeding op besluitvormingsniveau in Den Haag en Brussel.
   
 • Directeur Gemeenschappelijke Regeling
  Intensiveren en optimaliseren van de bestuurlijke en operationele samenwerking tussen 19 gemeenten in Midden-Holland op het gebied van afvalinzameling en verwerking.
 • Directeur Composteerbedrijf 
  Saneren van de governance-structuur, doorvoeren van een technisch- en organisatorisch verbeteringsprogramma in de installatie en behouden vertrouwen omwonenden.
 • Directeur Projectenbureau
  Pre-competitieve samenwerking gebaseerd op de beschikbare kennis bij verschillende industriële partners en gericht op ontwikkeling van inzamel- en verwerkingssystemen voor duurzame consumptiegoederen.
 • Senior Projectleider
  Voor het Ministerie van VROM opzetten en uitvoeren van multi stakeholder samenwerkingsprojecten op het gebied van preventie en hergebruik van afvalstoffen in de automotive en bouw sector.

Een gedetailleerd CV kunt u opvragen door het sturen van een emailbericht aan info@e-change.nl