Aanpak en werkmethode - E-Change

Gedegen aanpak, gedragen resultaat

De aanpak voor uw project baseert E-Change op de laatste kennis en inzichten op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement. In combinatie met de brede kennis van de energiesector, inzicht in de politieke arena en langjarige ervaring met uitvoering van samenwerkingsprojecten biedt dit een gedegen en op uw situatie toegesneden werkwijze.

E-Change draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van deze specifieke vormen van dienstverlening en toepassing daarvan in de energiesector. Door actieve participatie in professionele netwerken, het verzorgen van presentaties en publicaties of het geven van trainingen.

E-Change kent uw wereld, spreekt uw taal en heeft de professionele bagage om uw projecten in balans met uw omgeving tot resultaat te brengen.